Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Rodion butic are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizator.

Scopul colectarii datelor este: adresarea de intrebari, preluarea comenzilor, informarea clientilor privind situatia comenzii, evaluarea produselor si serviciilor oferite, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul  clientului.

Prin completarea datelor in formularul de comanda/contact, clientul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Rodion butic si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Rodion butic, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Rodion butic, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, cumparatorul isi da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre Rodion butic atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

Prin citirea documentului de fata ai luat cunostinta de faptul ca iti sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de te adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa e-mail contact@rodiinbutic.com sau adresa postala Aleea Huedin nr. 1, bl. 5, sc. 1, ap. 16, sector 4, Bucuresti, in atentia Rodion butic SRL-D iti poti exercita, in mod gratuit, sa ti se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate si iti poti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, Rodion butic poate furniza datele cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata.

Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.